Giờ làm việc từ (Thứ 2 đến thứ 7) Hỗ trợ đăng tin và nạp tiền: 0916.072.475Đăng tin BĐS lên 50 trang cùng 1 lúc Trợ giúp - hướng dẫn
 

 

Dự thảo và Luật đất đai

Cập nhật các thông tin về dự thảo luật đất đai (sửa đổi) theo hướng quy định cụ thể hóa về chế độ sở hữu và quản lý Nhà nước về đất đai; và các vấn đề như quy hoạch sử dụng đất, giảm các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, quy định về giá đất, thu hồi đất, tăng giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Chủ đề này cung cấp cho người đọc những thông tin cơ bản về chính sách của Nhà nước điều chỉnh trong lĩnh vực đất đai.

Các bài viết thuộc chủ đề Dự thảo và Luật đất đai